ασφάλειες οχημάτων


Πρόγραμμα ασφάλισης μηχανοκίνητων οχημάτων

Τα αυτοκίνητα στον Κυπριακό χώρο αυξάνονται διαρκώς, ενώ πολλά από αυτά παραμένουν ανασφάλιστα. Επιπλέον, το πλήθος των ατυχημάτων κάθε χρόνο και οι καθημερινές μετακινήσεις με το αυτοκίνητο επιβάλλουντην ύπαρξη ολοκληρωμένης εξασφάλισης τόσο του οδηγού και των επιβατών όσο και του ιδίου του αυτοκινήτου του.

Σε συνεργασία με τις ασφαλιστικές εταιρείες ΕΘΝΙΚΗ, TRUST και ΜΙΝΕΡΒΑ σας προσφέρουμε μια γκάμα προϊόντων που σας επιτρέπουν να νοιώθετε απόλυτα σίγουροι ότι είστε πλήρως καλυμμένοι.

Ασφάλειες περιεκτικής κάλυψης που συμπεριλαμβάνουν όλους τους κινδύνους όπως κάλυψη φυσικών κινδύνων, κακόβουλη ζημιά, πυρκαϊάς, απώλειας χρήσης, οδική βοήθεια, κάλυψη ανεμοθώρακα, επιβατών, προσωπικών ατυχημάτων του οδηγού και της συζύγου του, οδήγηση άλλου οχήματος, πέραν της οδού και οδήγηση του οχήματος από οποιονδήποτε οδηγό από 23 μέχρι 70 με άδεια πέραν των 2 χρόνων.

Επιπρόσθετα με μικρό ασφάλιστρο προσφέρουμε την κάλυψη προστασίας μη επιβολής επασφάλιστρου σε περίπτωση ατυχήματος.

Στις ασφαλίσεις για ξένη ζημιά προσφέρουμε ενσωματομένο πακέττο με καλύψεις όπως, κάλυψη ανεμοθώρακα, οδήγηση άλλου οχήματος, οδική βοήθεια, πέραν της οδού, κάλυψη επιβατών και οδήγηση του οχήματος από οποιονδήποτε οδηγό από 23 μέχρι 70 με άδεια πέραν των 2 χρόνων. Επιπρόσθετα με μικρό ασφάλιστρο προσφέρουμε την κάλυψη προστασίας μη επιβολής επασφάλιστρου σε περίπτωση ατυχήματος.

Κοινωνικά μέσα

facebook

Twitter

Επικοινωνία

Αγίας Φυλάξεως 115Γ
Λεμεσός, Κύπρος
τηλ. 25 734000, 99 624352
       99 915253
φάξ. +357 25 734500
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.