Ευρώπη

 

1. Πανόραμα Αυστρίας

 

2. Βαυαρία - Αυστριακές Άλπεις

 

3. Βαυαρία - Αυστριακές Άλπεις - Σλοβενία

 

4. Βαυαρία - Αυστριακές Άλπεις - Σλοβενία Χειμώνας

 

5. Κάτω Αυστρία - Σλοβενία

 

6. Αυστρία - Τιρόλο

 

7. Πανόραμα Ιταλίας

 

8. Βόρειος Ιταλία - Τιρόλο - Ελβετία

 

9. Ρώμη - Νότιος Ιταλία

 

10. Βόρειος Ιταλία - Γαλλική Ριβιέρα

 

11. Ιταλικές Λίμνες - Αυστριακές Άλπεις - Ελβετία

 

12. Βόρειος Ιταλία - Σλοβενία - Παραλία Αδριατικής

 

13. Βόρειος Ιταλία - Σλοβενία - Κροατία

 

14. Πανόραμα Ελβετίας

 

15. Γαλλική Ριβιέρα

 

16. Πανόραμα Νορβηγικών Φιόρδ

 

 

17. Κλασσική Ισπανία

 

 

18. Καταλωνία - Κεντρικά Πυρηναία

 

 

19. Καταλωνία - Βαλερίδες Νήσοι

 

 

20. Μεγάλος Γύρος Γαλλικής Ριβιέρας - Καταλωνία

 

 

21. Πανόρμα Βόρειας Πορτογαλλίας - Αζόρες Νήσοι

 

 

22. Καταλωνία - Μαδρίτη - Κανάριες Νήσοι

 

 

23. Κλασσική Πορτογαλλία

 

 

24. Μέλανας Δρυμός - Επίσκεψη σε Ελβετία και Αλσατία