ευθύνης εργοδότη

Τα ελάχιστα όρια που απαιτούνται είναι :Όριο ευθύνης για κάθε εργοδοτούμενο €160.000

Όριο ευθύνης για κάθε περιστατικό ή σειρά περιστατικών €3.415,000

Συνολικό Όριο Ευθύνης για οποιαδήποτε περίοδο ασφάλισης €5.125,000

Τα όρια αυτά πιθανόν να μην ικανοποιούν τις αυξημένες σήμερα απαιτήσεις και τις αποζημιώσεις που επιδικάζονται έτσι η TRUST INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY (CYPRUS) LIMITED δίδει την δυνατότητα στον Ασφαλισμένο να ζητήσει μεγαλύτερα όρια κάλυψης και αφού γίνει η αξιολόγηση να δοθούν τέτοια μεγαλύτερα όρια ώστε να ικανοποιηθεί ο κάθε εργοδότης.

Κοινωνικά μέσα

facebook

Twitter

Επικοινωνία

Αγίας Φυλάξεως 115Γ
Λεμεσός, Κύπρος
τηλ. 25 734000, 99 624352
       99 915253
φάξ. +357 25 734500
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.