ασφάλιση εργολάβων

Πρόσθετα η ασφάλιση κατά παντός κινδύνου προστατεύει τον ασφαλισμένο από τα έξοδα που πιθανόν να κληθεί να καταβάλει για υλικές ζημιές  ή σωματικές βλάβες προς τρίτους που προέρχονται από τις εργασίες κατασκευής του έργου (Αστική Ευθύνη).

 Η προστασία αφορά:

  • Το κατασκευαστικό έργο
  • Τον εξοπλισμό του εργοταξίου
  • Τα δομικά μηχανήματα
  • Έξοδα απομάκρυνσης ερειπίων
  • Και απευθύνεται:
  • Στον εργολάβο του έργου
  • Στον ιδιοκτήτη

Κοινωνικά μέσα

facebook

Twitter

Επικοινωνία

Αγίας Φυλάξεως 115Γ
Λεμεσός, Κύπρος
τηλ. 25 734000, 99 624352
       99 915253
φάξ. +357 25 734500
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.